OK FPM

Zobrazit produkty

Popis

O–kroužky (O-Rings) FPM - Viton jsou tvářené kruhové těsnící prvky s vysokou přesností. Velikosti, materiál, tvrdosti a zástavbové prostory jsou dány normou DIN 3770 resp. 3601. Shodné označení FKM.

 

Standardní materiál

Materiály rozlišujeme dle tvrdosti Shore 70, 75, 80, 85, 90 (Sh)

FPM – Dobrá odolnost vůči minerálním olejům, tukům (i syntetickým), ATF olejům cca. 150 °C, pohonným hmotám, aromatickým a alifatickým uhlovodíkům, ozonu stárnutí apod.

 

Oblast použití

Je možno těsnit téměř všechny kapaliny a plyny, jednodušše se montují a jsou cenově výhodné.
 

Funkce

O-kroužek je těsnicí prvek, který při stlačení působí jak v radiálním tak axiálním směru. Při zatížení tlakem v systému tvoří výslednou těsnicí sílu. Celkový těsnicí tlak roste se stoupajícím provozním tlakem. Jelikož má O-kroužek v porovnání s ostatními prvky řadu předností, používá se u součástí jakou jsou hřídele, náboje, nápravy, apod.
 

Hranice použití v provozu

  • Teplota FPM: -15 °C to +200 °C


Montáž

Po stránce funkčnosti a kvality OK je nejvhodnější montáž statická. Pro dynamické montáže platí určitá omezení, která musí být při použití dodržena. Z důvodů vysokého otěru je třeba dodržet mezní hodnoty tlaku, teploty, druhu média, drsnosti ploch, velikosti těsněné štěrbiny atd.
 

Poznámky

Nadstandartní rozměry mohou být vyrobeny.
 


Poptávkový formulářPoptávkový formulář

* položky označené hvězdičkou jsou povinné